top of page

INFORMACIÓ LEGAL

 

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), el Moviment Avancem manifesta que el domini www.espaisocialista.cat és propietat del Moviment Avancem.

El Moviment Avancem no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, el Moviment Avancem no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de la Iniciativa per a la Reforma Horària estan elaborades per una persona professional degudament qualificada. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet del Moviment Avancem poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del Moviment Avancem. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Moviment Avancem.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat del Moviment Avancem. La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la informació referent a la Iniciativa. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d'un perfil dels seus usuaris i analitzar l’interès per les diferents informacions del website, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'USUARI va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altes circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, La Iniciativa per a la Reforma Horària no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per a accedir a determinada informació més específica la Iniciativa per a la Reforma Horària que ofereix a través del website s’haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació de formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del Moviment Avancem.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: avancem@espaisocialista.cat  

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat el Moviment Avancem. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixen des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o serveis oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per la Iniciativa per a la Reforma Horària.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquesta podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de la Iniciativa per a la Reforma Horària l'ús que l'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de la Iniciativa per a la Reforma Horària.

El Moviment Avancem no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'USUARI és propietari del suport en el qual el software és gravat. El Moviment Avancem posseeix tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’USUARI transfereix software d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

  • facebook
  • Twitter Clean
bottom of page